a Matter of Space.


SPATIAL RESEARCH - SUSTAINABLE ARCHITECTURE & URBANISM


Vervuiling


Het bouwproces veroorzaakt door materiaalverwerking van nature relatief veel afval. Ter beperking van de afvalstroom is het van belang bij het bouwen het materiaalgebruik terug te dringen, herbruikbare of hernieuwbare bouwdelen in te zetten en te investeren in kwalitatief goede gebouwen. De levensduur wordt zo verlengd waardoor sloop wordt uitgesteld of vermeden.
Wanneer toch wordt besloten te slopen kan worden bekeken of een gebouw (gedeeltelijk) kan worden gedemonteerd zodat bouwdelen of materialen hoogwaardig kunnen worden hergebruikt.A MATTER OF SPACE - Joost van Geelstraat 31 - 3021 VK Rotterdam - T: +31 (0)6-16539486 - E: wardmouwen@hotmail.com